Cuña promocional na Cadena 100 “Aproveita todiño dende o rabo ata o fuciño”

cadena-100

Ó igual que as páxinas web deixan cookies, agora as túas compras tamén!.

Date de alta en Cookiecard.es e disfruta das promocións dos establecementos adheridos.

Elixe establecementos selectos, e acumula cookie’s por cada compra.

(((((Ca CookieCard ¡APROVEITA TODIÑO DENDE O RABO ATA O FUCIÑO!)))))

¡¡Date de alta en Cookiecard.es!!