Confitería El Couto Avenida de Portugal

Panadería Pastelaría, O Couto Avenida de Portugal

Tradicción e referente en Ourense, coñece ó ámplio fornecido de pasteis e trastas dá nosa confeitería, vos anos e a experiencia aválannos.

Produtos de pastalaría e enchería artesáns onde aparecen representados dende vos pasteis mais clásicos ata vos máis innovadores que imos inventando continuamente.

Elaboramos doces de nadal e de tempada. Sempre mantendo a esencia dá tradición reposteira herdada de xeneración en xeneración.

Elaboramos doces de nadal e de tempada. Sempre mantendo a esencia dá tradición reposteira herdada de xeneración en xeneración.