android

Isto ocurre porque a versión de Android do noso dispositivo é inferior a  versión mínima que a APP necesita para funcionar. A versión mínima requerida  é a 4.2, comprobe a versión de Android que ten actualmente instalada. Si é inferior, intente actualizala.

Nalgunhos casos (normalmente nos dispositivos máis antigos, ainda que,  non  ten por qué)  o séu dispositivo xa estará actualizado a  máxima versión que admite,  o, tras actualizar a  versión máis recente, ésta non chegará ó mínimo necesario. Neste caso non é posible instalar a aplicación  Cookie Card. Podrá solicitar unha tarxeta física no seu comercio ou directamente á plataforma Cookie para fidelizar as súas compras. Fágao dende a sección de contacto.

 

ojo

Esta situación debese a unha limitación do propio sistema Android e pode variar dun dispositivo a outro. Normalmente solucionase cerrando todas as aplicacións que se teñan en execución e volvendo a iniciar a aplicación Cookiecard. Esto permite que a aplicación dispoña do máximo de memoria RAM dispoñible.

 

CapturaRecorte_APP_Cookie

Esta situación producese cando se leva a cabo algún cambio no identificador de usuario ou de contrasinal da sua conta. Teña en conta que a información sobre a sua tarxeta guardase de forma local no dispositivo para que poida facer uso dela incluso cando, polo motivo que sexa, o seu dispositivo non dispoña de conexión a internet. Por elo, cando se realice algún cambio nas suas credenciais, deberá volver validar a sua tarxeta, da mesma forma que a rexistrou a primeira vez, para que os novos datos queden almaceados no seu dispositivo.

Ao igual que cando se rexistrou por primeira vez na plataforma COOKIECARD, ao cambiar algunha das suas credenciais de acceso, enviaraselle un correo electrónico cos novos datos. Poderá actualizar a sua tarxeta no seu dispositivo mediante o lector de códigos QR da pantalla “Agregar Tarxeta” ou a través do enlace de activación que veñen no correo (Esta última opción só funcionará si está vostede vendo o correo electrónico desde o seu dispositivo). Recorde que tamen existe a posibilidade de introducir os datos manualmente.

arena

Esto debese a que o período para fidelizar a sua compra xa expirou. Existe un tempo límite para fidelizar as suas compras que pode variar según o establecemento da plataforma COOKIECARD no que realice as suas compras. Para próximas compras non o deixe para logo, fidelíceo canto antes. Normalmente o tempo é de 24 hs

static_qr_code_without_logo

Esto debese a que a compra do ticket xa foi fidelizada e non se pode fidelizar o mesmo ticket mais dunha vez. En ocasións pode ocurrer que se lea o código QR dúas veces nunha mesma detección de forma que, na primeira detección fidelizase correctamente e, na segunda, indicase este erro. Neste caso, debería aparecer, adeais deste mensaxe, o que indica que o documento se fidelizou con éxito pero, éste último podería non aparecer.

Si se da esta situación, por favor, vaia a lista de Movementos e comprobe que o primeiro movemento da lista, que se corresponde co mais recente rexistrado na sua conta, coincide co documento que acaba de intentar fidelizar (Comprobe o número de venta, o número de factura, o listado de productos, a fecha e o importe total). No caso de non coincidir, volva intentar fidelizar o seu documento xa que, puido fallar o servizo por algún motivo. Si o problema persiste, poñase en contacto con nos mediante info@cookiecard.es detallando lo sucedido.

static_qr_code_without_logo

No caso de que isto ocurra, por favor, poñase en contacto detallando o problema a info@cookiecard.es

Apareceme unha mensaxe que di “Non se puido conectar co servidor. Por favor, intenteo de novo.” ou a aplicación queda “Recuperando datos” indefinidamente.

Para facer uso da maior parte da funcionalidade da aplicación FIDELIZA é preciso dispoñer de conexión a Internet. Si isto ocorre, por favor, comprobe que o seu dispositivo está conectado a internet.

Teña en conta que, en situacións de pouca cobertura, si non teñen acceso a rede mediante wifi, as operacións que requiren de acceso ao servidor poden tardar mais do normal.

En caso de que a sua conexión a Internet sexa correcta. Si recibiu a mensaxe de conexión co servidor, simplemente volva a intentalo, as veces pode haber problemas co tráfico das redes inalámbricas ou móviles. Si a aplicación se queda “Recuperando datos” indefinidamente, peche a aplicación, reiníciea e intente realizar a operación de novo.

Si o problema persiste, non dude en porse en contacto con nos. info@cookiecard.es

Isto pode ocurrir cos tickets emitidos dende un TPV físico, estos códigos QR son un pouco máis densos do normal e poden dar problemas de detección baixo algunhas condicións.

Intente que o código QR esté o máis plano posible, por exemplo, colocando o documento sobre unha superficie plana. Moitos tickets imprimense nun tipo de papel especial denominado “térmico”. Baixo certas condicións de luz intensa, podense producir reflexos sobre a superficie do código o que impide que o lector o detecte correctamente.

Asegúrese de que o código aparece correctamente enfocado na súa pantalla. En ocasións a funcionalidade de auto-enfoque tarda en iniciarse ou, directamente, non está dispoñible. Acerque ou alexe lixeiramente o dispositivo ata que a imaxe do código apareza totalmente nítida na pantalla.

Se segue sen poder fidelizar unha factura, poñase en contacto co establecemento no que realizou a compra. O dependente poderá fidelizar a compra de maneira manual no seu terminal.